.


PRAVILA I USLOVI KORIŠTENJA

MODRÝ SLON s. r. Oznaka: Válečkova 990/16, 747 05 Opava, koju zastupa Marek Halfar, izvršni direktor, identifikacijska oznaka kompanije (ID): 28623169, navedena u Regionalnom sudu u Ostravi, odjeljak C, umetanje 35314 je operator modryslon.cz e-trgovine.
Kontakt
Mali slon
OD "ICT OBRT ZA RAČUNARSKO PROGRAMIRANJE"
ID broj: 4302922780006
PDV broj: 302922780006
Broj računa: 3387302220230185 (UniCredit Bank)
Kemala Kapetanovića 20
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Email: info@malislon.ba
Telefon: +387 61 319 860

Pristup i korištenje web stranice
Stranicu ne smijete koristiti na bilo koji neprikladan ili nezakonit način i obavezni ste se pridržavati svih važećih zakonskih propisa koji se odnose na Vaš pristup i upotrebu Web-mjesta. Saglasni ste da ćete se pridržavati svih razumnih uputa koje vam možemo s vremena na vrijeme davati u vezi s korištenjem web stranice.
Po prijemu Vaše narudžbe saglasni ste s činjenicom da ćemo pregledati Vašu narudžbu i sadržaj koji sadrži te da ćete se pridržavati naših smjernica i poštovati ove Uslove i pravila korištenja. Mali slon može odbiti da obradi svaku narudžbu za koju smatramo da je sadržaj u suprotnosti s ovim Uslovima i odredbama te našim smjernicama za korištenje.
Obavijest o autorskim pravima
Sav dizajn, tekst, grafika ili aranžman su u vlasništvu kompanije Mali slon ili drugih vlasnika autorskih prava. Dopuštenje se daje elektronskom kopiranju i ispisu u printanim dijelovima ove stranice samo u svrhu postavljanja narudžbe s Mali slon ili korištenja ove web stranice kao resursa za kupovinu. Svaka druga upotreba materijala na ovoj stranici (uključujući reprodukciju za svrhe koje nisu navedene gore i izmjena, distribucija ili objavljivanje) bez prethodnog pisanog dopuštenja kompanije Mali slon strogo je zabranjena.
Narudžbe proizvoda
Za naručivanje proizvoda kliknite na sliku korpe i naslov će biti dodan u korpu. Nakon toga možete odabrati želite li dovršiti kupovinu (u tom slučaju ispunite priloženi obrazac) ili nastavite s kupovinom. Ovlašteni ste promijeniti sadržaj korpe sve dok ne potvrdite svoju narudžbu. Nakon konačne potvrde Vaše narudžbe odmah ćemo Vam poslati potvrdu na email adresu koju ste naveli.
Potvrda narudžbe sadržavat će detalje narudžbe, cijene i procjenu vremena isporuke Narudžbe. Vaša je odgovornost da nas čim prije kontaktirate i obavijestite o bilo kakvoj eventualnoj grešci koja se tiče Narudžbe. Ukoliko to ne učinite može Vam biti dostavljena pogrešna Narudžba. Bilo koje vrijeme ili datumi koji su navedeni i odnose se na isporuku su samo procjena. Uradit ćemo sve što je u našoj moći da Vam dostavimo naručeno u predviđenom roku, ali ne prihvatamo odgovornost za eventualno kašnjenje ili sličan neuspjeh koji se odnosi na termin dostave.
Svi proizvodi koji su ponuđeni na prodaju ovise o dostupnosti te našem prihvatanju Vaše narudžbe.
Mali slon zadržava pravo odbaciti bilo koju narudžbu bez obaveze da za to ponudi bilo kakav razlog. Niti jedna narudžba ne treba se smatrati kompletiranom dok ne bude potvrđena u Potvrdi narudžbe.
Mali slon može revidirati, prekinuti ili mijenjati proizvode ili usluge u bilo koje vrijeme bez prethodne najave, a proizvodi mogu postati nedostupni bez prethodne obavijesti. Mali slon neće imati nikakvu odgovornost bilo koje vrste ukoliko neki proizvod ili usluga nisu dostupni.
Cijene i plaćanje
Mali slon može promijeniti cijenu bilo kojeg Proizvoda prije nego što Vi pošaljete Vašu narudžbu.
Sve narudžbe se plaćaju putem bankovne transakcije na bankovni račun Mali slon. Broj bankovnog računa bit će vam poslan putem e-maila nakon što završite Vašu narudžbu.
PLAĆANJE PREKO RAČUNA
Posebnu pažnju posvećujemo sigurnosti plaćanja. Ukoliko plaćate virmanski, prijenos novca izvodi se direktno preko banke tako da, u ovom slučaju, sigurnost plaćanja ovisi o bankama koje mnogo ulažu u sigurnost plaćanja. U tom slučaju gotovo da i ne postoji rizik od zloupotrebe, odnosno nije ništa veći nego u slučaju kad plaćate u klasičnoj prodavnici.
PLAĆANJE KARTICAMA
Ukoliko ste odlučili knjigu platiti online, bit će potrebno da unesete broj kartice, ime i prezime navedeno na kartici, datum do kojeg kartica vrijedi te kontrolni broj. Kupci se najviše boje zloupotrebe pri ovoj vrsti plaćanja, ali je važno znati da, prilikom plaćanja karticom na Internetu, unos podataka o kartici vrši se na zaštićenoj stranici Banke, a prijenos preko Interneta u zaštićenoj (kriptovanoj) formi korištenjem SSL protokola i PKI sistema. Niti u jednom trenutku, podaci o bilo čijoj kartici nisu dostupni nama niti našem sistemu.
SIGURNOST PLAĆANJA KREDITNIM KARTICAMA
Tajnost Vaših podataka je zaštićena i osigurana upotrebom SSL enkripcije. Stranice za naplatu putem interneta osigurane su korištenjem Secure Socket Layer (SSL) protokola sa 128-bitnom enkripcijom podataka. SSL enkripcija je postupak šifriranja podataka radi spriječavanja neovlaštenog pristupa prilikom njihovog prijenosa.
Time je omogućen siguran prijenos informacija te onemogućen nedozvoljen pristup podacima prilikom komunikacije između korisnikovog računala i Monri servisa, te obratno.
WebPay servis i financijske ustanove razmjenjuju podatke uporabom virtualne privatne mreže (VPN), koja je zaštićena od neautoriziranog pristupa.
Monri Payment Gateway je certificiran prema PCI DSS Level 1 sigurnosnom standardu propisanom Visa i MasterCard pravilima.
Mali slon ne pohranjuje brojeve kreditnih kartica i brojevi nisu dostupni neovlaštenim osobama.
ČUVANJE PRIVATNOSTI PODATAKA
Obavezujemo se pružati zaštitu osobnim podacima kupaca, na način da prikupljamo samo nužne, osnovne podatke o kupcima / korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obveza; informiramo kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito dajemo kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje.
Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi naši djelatnici i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.
Sigurnost i potraživanja
Sve cijene proizvoda i usluga uključuju sve poreze. Posebne cijene vrijede do datuma navedene na web stranici i / ili dok zalihe traju. Ne mogu se kombinirati svi dodatni popusti uz popuste navedene za pojedine proizvode na web stranici, pojedinačni popusti kupaca ili popusti dodijeljeni na temelju naše saradnje s trećim stranama.
Mali slon mora primiti uplatu za ukupnu cijenu robe koju naručujete prije nego što Vaša narudžba može biti prihvaćena i ugovor formiran. Plaćanje se vrši po narudžbi. Nakon što primi uplatu Mali slon će potvrditi da je Vaša narudžba primljena slanjem e-maila na adresu e-maila koji dostavite. E-mail za potvrdu narudžbe uključit će vaše ime, broj narudžbe i ukupnu cijenu. Prihvaćanjem Vaše narudžbe Mali slon donosi pravni obveznički ugovor između Vas pod ovim uvjetima. Bilo koji uvjet koji budete nametnutli u Vašoj narudžbi neće biti dio ugovora.
Dostava
Mali slon dostavlja Narudžbe poštom. Sve opcije za isporuku bit će istaknute na stranici narudžbi na web-sajtu. Nakon slanja, kretanje paketa putem pošte izvan je naše kontrole i stoga Mali slon ne može biti odgovoran za bilo kakva neodgovarajuća kašnjenja ili neuspjeh u ispunjavanju vašeg ličnog roka. Preporučujemo vam da na vrijeme naručite kako biste dali vremena proizvodnji i isporuci. Ako niste primili vašu knjigu 14 dana od narudžbe u Sarajevu, ili unutar 30 dana u Bosni i Hercegovini, kontaktirajte nas putem e-maila kako bismo mogli to provjeriti u Vaše ime. Bilo kakvu štetu ili nedostatke u vašoj knjizi trebate odmah prijaviti, e-mailom, u roku od 10 dana od prijema i sa pratećom fotografijom u digitanom obliku.
Rizik i vlasništvo
Rizik ili šteta ili gubitak Vaše narudžbe će vam biti poslan nakon isporuke na dogovorenu adresu. Bez obzira na rizik isporuke tokom narudžbe, roba iz narudžbe neće krenuti od nas prema Vama sve dok ne dobijemo punu cijenu za naplatiti i sve ostale iznose koji dospijevaju, a koje ste dužni platiti kompaniji Mali slon u odnosu na vašu narudžbu ili bilo koju druge narudžbu između vas i izdavača.
Povrat i pravo na otkazivanje
Imate pravo otkazati narudžbu samo u sljedećim slučajevima:
(a) Ukoliko Mali slon ne dostavi naručeni artikal u roku od 40 dana od dana Narudžbe.
b) U slučaju neispravnih proizvoda nakon što ste, u najkraćem roku otkrili i prijavili nedostatak (pod uslovom da će se smatrati da ste pregledali proizvod odmah nakon isporuke i nikako duže od 14 dana nakon primitka proizvoda).
Ako je Narudžba otkazana pod uslovima iz (a) ili (b) navedenim ranije, Mali slon je odgovoran za sve plaćene troškove (uključujući početne i naknadne troškove dostave (ukoliko postoje) u odnosu na predmetnu Narudžbu.
Obavijest o želji za otkazivanjem Narudžbe mora biti poslana e-mailom na adresu info@malislon.ba
Radi izbjegavanja sumnje, osim u slučaju neispravnih ili defektnih proizvoda, ništa u ovim Uvjetima i odredbama neće Vam dati pravo na otkazivanje u odnosu na proizvode koji su po svojoj prirodi napravljeni prema vašim specifikacijama ili jasno personalizirani.
U slučaju vraćanja bilo kojeg proizvoda, molimo da ga vratite u njegovoj izvornoj ambalaži (stoga predlažemo da je sačuvate prilikom preuzimanja).
Ništa u ovoj klauzuli ne utječe na Vaša zakonska prava.
Odgovornost
Garantujemo Vam da je bilo koji proizvod kupljen od nas putem web stranice zadovoljavajuće kvalitete te da je prikladan za svrhe za koje se obično isporučuju proizvodi iste vrste. U najvećoj mogućoj mjeri dopuštenoj prema primjenjivom zakonu, odbacujemo sve ostale uvjete, predstavljanja, izjave i garancije, bilo izričito ili podrazumijevano (bilo zajedničkim zakonom, običajima, statutom ili na neki drugi način).
Naša odgovornost za gubitke koje eventualno pretrpite zbog našeg kršenja ovog Ugovora strogo je ograničena na neto kupovnu cijenu Proizvoda koju ste kupili (bez poreza i troškova isporuke).
Ništa u ovim uvjetima i odredbama neće isključiti ili ograničiti našu odgovornost za: smrt ili lične ozljede uzrokovane našim nemarom; ili bilo kakav gubitak koji ste pretrpjeli kao rezultat Vašeg oslanjanja na bilo kakvu pogrešnu prezentaciju prevare koju smo vam napravili; ili bilo kakvu odgovornost koja se ne može isključiti ili ograničiti prema primjenjivom zakonu.
Izričito se slažete da je upotreba naše Web stranice i pregledavanje Web-mjesta isključivo na Vaš vlastiti rizik.
U skladu s gore navedenim, slažete se da nećemo biti odgovorni za: a) izravne gubitke, zahtjev ili štetu; b) bilo kakav neizravni gubitak, zahtjev ili štetu ili bilo kakvu kaznenu, posebnu, slučajnu ili posljedičnu štetu bilo koje vrste koja nije izravno povezana s incidentom koji je prouzrokovao Vaš zahtjev; ili c) bilo kakav gubitak dobiti ili gubitka štednje, gubitka ili zloupotrebe podataka (u svakom slučaju izravno ili neizravno), u svakom slučaju bez obzira radi li se o ugovoru, nepoštivanju (uključujući nemarnost), stroge odgovornosti ili na drugi način izvan ili je na bilo koji način povezan s (i) bilo kojom upotrebom ove stranice ili sadržaja web stranice; (ii) ove Uslove i pravila korištenja (iii) Proizvodi (iv) bilo kakav neuspjeh ili kašnjenje u korištenju bilo koje komponente Web stranice, Sadržaja web stranica ili bilo koje usluge, uključujući, bez ograničenja, nedostupnost Web stranice, usluge bez obzira na trajanje bilo kojeg razdoblja nedostupnosti; (v) bilo kakvu upotrebu ili oslanjanje na bilo koji Sadržaj web-stranice ili bilo koju drugu informaciju, materijal, softver, proizvode, usluge i srodnu grafiku dobivenu na Stranici, u svim slučajevima čak i ako smo bili upozoreni na mogućnost takvog gubitka ili oštećenja.
Nećemo biti odgovorni za bilo kakav gubitak, štetu, troškove ili izdatke (uključujući gubitak dobiti) koji proizlaze izravno ili neizravno od bilo kakvih neuspjeha ili kašnjenja u obavljanju bilo koje obaveze prema ovim uvjetima i odredbama zbog bilo kojeg događaja ili okolnosti izvan naše razumne kontrole uključujući, bez ograničenja, bilo kakve štrajkove, industrijske akcije, neuspjeh napajanja ili opreme, vladina akcija ili zakona više sile.
Zakoni koji se primjenjuju u Vašoj zemlji prebivališta ne smiju dopustiti ograničavanje ili isključivanje odgovornosti ili slučajne ili posljedične štete, pa se gore navedeno ograničenje ili isključenje ne odnosi na vas.
Zbog inherentnih rizika korištenja interneta, ne možemo biti odgovorni za bilo kakvu štetu ili viruse koji mogu zaraziti vašu računarsku opremu ili bilo koju drugu imovinu prilikom korištenja ili pregledavanja naše web stranice. Preuzimanje ili ostalo sticanje bilo kojeg sadržaja web stranice vrši se prema vlastitom nahođenju i riziku te s Vašom potvrdom da ćete biti isključivo odgovorni za bilo kakvu štetu na računaru ili gubitak podataka koji proizilaze iz preuzimanja ili nabave bilo kakvog sadržaja te vrste.
Završetak
Mali slon može ukloniti Stranicu ili prekinuti pružanje bilo koje usluge dostupne na Stranici u bilo kojem trenutku po vlastitom nahođenju iz bilo kojeg razloga.
Možemo prekinuti Vaš pristup našoj Stranici iz bilo kojeg razloga po vlastitom nahođenju u bilo koje vrijeme sa ili bez obavijesti.
Privatnost i zaštita podataka
* Mali slon se u potpunosti pridržava Zakona o zaštiti podataka.
* Mali slon nikada neće dijeliti, prodavati ili na bilo koji drugi način koristiti Vaše podatke osim u slučaju da Vi to odobrite.
* Mali slon će od Vas tražiti samo podatke koji su nam potrebni
* Ukoliko imate bilo kakvih pitanja, zahtjeva i slično, ljubazno Vas molimo da nas kontaktirate i uradit ćemo sve što je u našoj moći da Vam pomognemo.
Zakonodavstvo
Ovaj sporazum je sačinjen prema Zakonima Bosne i Hercegovine, a za sve sporove nadležan je Sud Bosne i Hercegovine.
.
© 2016 MODRÝ SLON s.r.o. Sva prava zadržana.